Oren Genealogy Services

בניית ספר משפחה דיגיטלי

כיצד ניתן ליצור ספר משפחה דיגיטלי?

במסגרת שירותי המחקר הגנאלוגי ניתן גם שירות כתיבת ספר המשפחה בהתאמה אישית ולפי צרכי מבקש השירות. ניתן לבחור ממספר אפשרויות ולבנות ספר משפחה המכיל את כל ממצאי המחקר הגנאלוגי:
מסמכים, תעודות, תמונות, תמלול ראיונות, עדויות,
עובדות וקישורים דיגיטליים למקור או לחומרים נוספים.
ניתן לקבוע את היקף החומר שיכנס לספר המשפחה הדיגיטלי והצורה שבה הספר יוצג.

GROSS SCHACHTER, Iznete
GROSS SCHACHTER, Iznete
דילוג לתוכן