Oren Genealogy Services

ביצוע המחקר הגנאלוגי חיפוש במנועי חיפוש

במסגרת המחקר הגנאלוגי ומחקר השורשים נדרש איתור מידע ממקורות חוץ וניתוחו. התהליך כולל הכולל:

חיפוש רשומות אזרחיות 

רישומים אזרחיים מכילים תיעוד ופרטים על ארועים בחיי האנשים. אלה כוללים בבסיסם נתונים על אירועי: לידה, פטירה ונישואין. רישומים אזרחיים ניתן לאתר באתרי מחקר גנאלוגיה יהודית, ובאתרים גנאלוגיים ייעודיים. החיפוש יבוצע בהתאם לאזור המבוקש בו נולדו, נישאו או נפטרו האנשים אותם אנו מחפשים  נבצע חיפוש דיגיטלי במנועי חיפוש ובמקורות גנאלוגיים מקוונים המחזיקים מידע רלוונטי לתקופה ולמקום בו מתמקד המחקר הגנאלוגי.

חיפוש, איתור ואיסוף מסמכים ממאגרי המידע של ”יד ושם”

מאגרי המידע והאוספים של "יד ושם" מכילים עדויות של ניצולים בדפי עדות, רשימות שמות נרדפים, רשימות שמות מספרי "יזכור", תצלומים ומסמכים. עבור מחקר המכסה את תקופת מלחמת העולם השנייה נבחן מקורות המחזיקים מידע, מסמכים, עדויות ותמונות על התקופה. באתר “יד ושם” נמצאים מאגרי מידע של שמות קורבנות השואה.  המאגר נבנה החל משנותיה הראשונות של המדינה ע"י עדויות של ניצולים והתרחב עם השנים ע"י הוספת מאגרים שונים של רשימות וכרטסות שמיות של נספים וניצולים וכן רשימות שמיות מספרי יזכור שונים. כמו כן, מכיל המאגר עדויות, מסמכים ותצלומים הקשורים לתקופת השואה.

FRIEDMAN Harry and Sandor - WW1
FRIEDMAN Harry and Sandor - WW1

חיפוש באתרים לאיתור מצבות

חלק חשוב במחקר השורשים הינו איתור מצבות ופענוח הרישומים שעל מצבות. בעזרת מנועי חיפוש שונים הייעודיים לחיפוש מצבות וקברים בבתי קברות ברחבי העולם נאתר מצבות ופרטים רלוונטיים על האנשים אותם אנחנו מחפשים. מנועי החיפוש למצבות וקברים מתמחים כל אחד בתחומים אחרים ובאזורי עולם אחרים. חיפוש שורשים באזור כלשהו ייתכן וידרוש חיפוש בכלי מסויים ולא אחר. במידה ויעלה בידנו למצוא את המצבות המבוקשות, אז נפענח את הרשום עליהן וננסה לקשר את הנתונים למחקר הגנאלוגי. 

כיצד נחפש מידע עבור מחקר השורשים?

ישנו מספר רב של תוכנות לבניית עצי משפחה. חלקן מכילות גם מנועי חיפוש ייעודיים למחקר הגנאלוגי. חלק מהתוכנות הציבוריות הן גם בעלים של מאגרי מידע מסויימים שלא ניתן לקשר בתוכנות אחרות. תוכנות אלה מציעות למשתמש מנועי חיפוש. למשל, חברת MyHeritage:  באתר של החברה ניתן לתחזק עץ משפחה וגם ניתן לבצע חיפוש שמי במגוון רחב של מאגרי מידע שונים, כולל בעצי משפחה אחרים הנמצאים תחת התחזוקה של אתר החברה. שירות "מנוע חיפוש" זה ניתן ע"י גופים שונים ומכסה חלקי מידע שונים שנאספו תחת אותו גוף.

האם עיתונות הסטורית יכולה לסייע במחקר הגנאלוגי?

ישנם מאגרי מידע המאפשרים חיפוש בעיתונות. מאגרים אלה ניתנים לגישה גם ברשת האינטרנט (חלקם בתשלום) ומאפשרים חיפוש בעיתונות ומסמכים רלוונטיים לפי תקופה ואזור. וזאת בהתאם לחיפוש השורשים שאנו מבצעים. למאגרי מידע אלה יש אפשרויות חיפוש כך שניתן לחפש לפי מילות מפתח ולפי סוגי החומר ומיקום הפרסום של העיתונות. במסגרת המחקר הגנאלוגי נבחן האם התוצאות שנמצאו בעיתונות קשורות למחקר הגנאלוגי.

חיפוש בארכיונים דיגיטליים ייעודיים מתאימים שונים

בנוסף נערוך חיפושים שונים באתרים המכילים חומר ארכיוני הרלוונטי למחקר הגנאלוגי. במדינות מסוימות ניתן לבצע חיפושים בחומר סרוק של שינוי שמות, רישום פלילי, תיקים אישיים, צבא ועוד. נבחן האם תוצאות החיפוש קשורות למחקר הגנאלוגי ונצרף אותן לתוצאות מחקר השורשים.

איסוף כל הממצאים וגיבוש התוצאות עד כאן

בהתאם לשאלת המחקר, שגבשנו בתחילת המחקר הגנאלוגי, ובהתאם להגדרת התוצר של מבקש השירות נאסוף, כעת, את החומר שמצאנו עד כה במחקר הגנאלוגי כדי לגבשו ולהביאו לתצורה שהתבקשה. למשל, אם התבקש בניית עץ משפחה באתר גנאלוגי, נוכל להזין בו את הנתונים שנאספו.

דילוג לתוכן