Oren Genealogy Services

מהו קהל היעד של המחקר הגנאלוגי?

הגשת סיוע לתלמידי בית ספר בחטיבת הביניים בפרויקט "שורשים"

מהי עבודת "שורשים"?

עבודת שורשים היא עבודת חקר המבוצעת על ידי תלמידי שכבה ז' במסגרת בתי הספר. בפרויקט זה התלמידים חוקרים את מעגלי השייכות שלהם ומתקדמים בדרכם להפוך לבוגרים אחראיים, עצמאיים, ובעלי ידע. התלמידים מתחילים בדרכם לגיבוש זהותם היהודית-ישראלית. בתוך מרחב הזהויות: בני משפחה, תלמידים, אזרחי המדינה, חברים, תושבי הארץ ועוד. זהו תחילתו של מסע חיפוש אישי, המתחיל במישור ה"אני", ממשיך אל המשפחה הגרעינית והמורחבת ומשם אל הישוב, הקהילה, הארץ וכן ארצות וקהילות המוצא של הדורות הקודמים.

מהתלמידים המשתתפים במחקר השורשים נדרש לבצע עבודת חקר, כתיבה ועריכת עבודת "שורשים". על התלמידים לשתף ולהיעזר בהורים ובבני המשפחה האחרים. וזאת בכדי ליצור תהליך עבודה מהנה שמסופו יתהווה. נכס משפחתי לדורות הבאים. במהלך העבודה על התלמידים לגייס את בני המשפחה ולהיעזר בהם בכדי להתארגן לעבודה, לאתר חומרים ולארגנו לכדי עבודת הגשה. העבודה המוגשת יכולה לקבל פנים רבות ולהוות מזכרת לדורות.

ShorashimTamar

מהי חשיבות עבודת השורשים?

עצם הכנת העבודה, שיתוף המשפחה, איסוף ומציאת נתונים ושמיעת סיפורי חיים של אחרים יובילו את התלמיד לגלות פרטים שלא היו מודעים אליהם קודם. התלמידים יתוודעו בצורה עמוקה יותר אל המשפחה, המורשת והמסורות השונות שהתפתחו  במשפחה, בקהילה ובכלל. התלמידים ירכשו הכרות עם ההיסטוריה המשפחתית, השפעתה על ההוויה, והקשר של משפחתכם לעם, לארץ ולמדינה.

מה כולל השירות הגנאלוגי שלנו לעזרת התלמידים:

  • ליווי ועזרה לתלמיד לפי מתווה הלימוד שניתן ממשרד החינוך או בית הספר. לפי הנדרש מהתלמיד והקווים המנחים שניתנו
    לעבודה על ידי בית הספר והמורים הרלוונטיים.
  • מעבר על פרקי הלימוד והעבודה – נשתף את התלמיד ומשפחתו בתהליך העבודה. גיוס בני המשפחה להשתתפות פעילה במאמץ.
  • איסוף ומציאת חומר משפחתי לעבודה. נבין את המקורות ואת המידע שניתן לקבל מהם. נראה כיצד אפשר לקשר בין פרטים אישיים לפרטים כללים של אותה תקופה ואותם מקומות. למשל, שירות צבאי ומכאן תקופת מלחמה ואזורי לחימה.
  • ליווי של התלמיד, נציע אפשרויות לסידור, העשרה, עריכה והוספת חומרים לעבודה. כל זאת כדי שבידי התלמיד תהייה בראש ובראשונה עבודה ראויה להגשה מבחינת דרישות בית הספר, אך גם, מזכרת ותיעוד לעתיד.
דילוג לתוכן