Oren Genealogy Services

בניית עץ המשפחה

כיצד נייצר עץ משפחה דיגיטלי?

את עץ המשפחה, שנייצר כתוצאה מהמחקר הגנאלוגי נעביר ונשמור בפורמט דיגיטלי. ניתן להשתמש בתוכנות אופיס לתיאור עץ המשפחה במדיה דיגיטלית על ידי שימוש בתוכנות: Word, Excel , PowerPoint. את העץ ניתן לייצג בצורות שונות ולהשתמש בכלי אחד או יותר. כלים אלה מאפשרים גם צירוף של סריקת מסמכים ותמונות, גרפים, טבלאות וקישורים. 

בניית עץ המשפחה בתוכנה ייעודית

כדי לבנות עץ משפחה דיגיטלי נזין את הנתונים שברשותנו והנתונים הנוספים שמצאנו במהלך המחקר הגנאלוגי לפי הגדרת מבקש השירות, לתוכנה ייעודית המשמשת לבניית עצי משפחה. נבחר את התוכנה המתאימה ביותר ונזין אליה את הנתונים כך שנבנה עץ משפחה דיגיטלי הניתן לשינוי ועדכון.

מהם היתרונות של שימוש בתוכנת עצי משפחה שיתופית?

נשתמש בתוכנה ייעודית כך שעץ המשפחה שנבנה יהיה נגיש ופתוח לבני משפחה אחרים ואף חוקרים אחרים – עץ משפחה שיתופי. בצורה זו נתוני המשפחה יהיו פתוחים לצפייה לפי הגדרות פרטיות שונות בפני כול מי שתרצו. ניתן להגדיר הרשאות צפייה לכלל המשתמשים בתוכנה. 

GROSS Haim and Aliz Slovakia 1944
GROSS Haim and Aliz Slovakia 1944

השירותים הם כשל רשת חברתית של עצי משפחה.  בצורה כזו נתוני עץ המשפחה משותפים ומנועי החיפוש  יוכלו להוסיף את העץ של המשתמש לתוצאות החיפוש של משתמשים אחרים. לשיתוף המידע ישנם יתרונות וחסרונות:
על ידי שיתוף ניתן לבני משפחה אחרים להצטרף למחקר הגנאלוגי. בני משפחה אחרים יכולים לצפות ולהוסיף נתונים, זיכרונות או מסמכים הקשורים למחקר הגנאלוגי. ניתן להגדיר אפשרויות פרטיות של עץ המשפחה לפי צרכי מבקש השירות בתוכנת עצי המשפחה הייעודי. בצורה זו ניתן להגביל את אפשרויות הצפייה של משתמשים אחרים (המשתמשים גם הם בתוכנת עצי המשפחה הייעודית). כמוכן, ניתן להגביל פעולות שונות למשתמשים ללא הרשאה. את המשתמשים המורשים יש להגדיר באופן פרטני.

הוספת מסמכים, קישורים ותמונות לעץ המשפחה במדיה הדיגיטלית או בתוכנה הייעודית

אחרי שהזנו לתכנת עצי המשפחה הייעודית את נתוני המחקר ניתן להוסיף לעץ המשפחה סריקות של תמונות ומסמכים, קישורים למאגרי מסמכי המקור והערות ותוספות שונות לעץ.

הפקת תיאור גרפי של עץ המשפחה מתוכנת עצי המשפחה הדיגיטלית

ניתן להפיק את עץ המשפחה שהוזן לתכנת עצי המשפחה הייעודית בצורות גרפיות שונות בהתאם לאפשרויות הנתמכות בכל תוכנה ובהתאם להעדפות של מבקש השירות.

בסיום התהליך  לרשותכם העץ המשפחתי  במדיה הדיגיטלית של אופיס או  בתכנת עצי משפחה ייעודית. בשלב זה תוכלו להוסיף בני משפחה חדשים (נולדו או התחתנו…) לעדכן ולהוסיף מסמכים ותמונות כרצונכם, להמשיך ולחפש נתונם נוספים ואף לצרף עצי משפחה או ענפים אחרים של אחרים.

דילוג לתוכן