Oren Genealogy Services

צביקה אורן גנאלוג וחוקר שורשים משפחתיים, בעל תואר ראשון בניהול ולוגיסטיקה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה. לאחר 20 שנות קריירה כמהנדס מערכות באמדוקס ייסד את
"אורן גנאלוגיה" המתמחה בתחומים שונים של המחקר הגנאלוגי. שימש כחבר ועד וכמנהל התוכן והנראות של אתר האינטרנט של עמותת עיל"ם. מרצה בנושאים שונים ומגוונים של המחקר הגנאלוגי, מנחה ומלווה גנאלוגים בתחילת דרכם. הוא בעל קשרים נרחבים עם ארגונים, קבוצות מקצועיות באתרים, רשתות חברתיות וחוקרים גנאלוגים בארץ ובעולם.

יליד 1968, גדלתי בגבעתיים, "דור שני" להורים ניצולי שואה שנולדו בהונגריה. הורי שרדו את מלחמת העולם השנייה בגיל ההתבגרות ועברו את המלחמה בצורה מאתגרת. הם עלו לארץ לאחר המלחמה והקימו משפחה: אחינו הגדול רפאל ז"ל, אני ואחותי גליה. לא היו עוד קרובי משפחה שהכרנו זולת סבתא חורגת.

מה הביא אותי למחקר גנאלוגי?

מה שהביא אותי לחקר המשפחתי היה סקרנות ביחס לחייהם של הורי שעיקרם נשמרו בסוד לאורך כול ילדותי. כך שבעצם חייתי עם הורים שהחסר היה רב על הנגלה. מה שידוע לי הוא שהורי עברו תלאות רבות וקשות של חיים תחת רדיפות ומגבלות במלחמת העולם השנייה. אבי גויס  לפלוגות העבודה בכפייה בהונגריה, נפל בשבי הרוסי והיה שבוי כשלוש שנים בתנאים קשים. אמי שהתה במהלך המלחמה בבודפשט כנראה תחת זהות בדויה מעבר לכך איננו יודעים. הורי נפגשו  והכירו בבודפשט אחרי המלחמה עלו לארץ ישראל ונישאו בארץ. המשפחה המורחבת התפרקה, ונפוצה למגורים בארצות שונות.

Zvika Oren

התקשורת והשיח במשפחתי היו מורכבים ומאתגרים בכל הקשור לעבר של הורי בזמן המלחמה. ההורים היו אנשים מופנמים ומסוגרים בכל הקשור לבגרותם בצל השואה. 

הורים לא מספרים

ההורים שלי ושל אחותי בחרו שלא לספר את מה שעבר עליהם בזמן המלחמה. היו סודות רבים שנשמרו מפנינו, הילדים, ומכל הסביבה. ניכר היה לאורך הילדות שלנו שקשה להם להתמודד עם עברם. הסודות הללו, שנשמרו מפני ומפני אחותי הדהדו לאורך ילדותי ובגרותי ויצרו אצלי רצון עז לדעת על עברם של הורי והעבר המשפחתי בכללותו. חסך בתקשורת על עברם של הורי מוביל אותי להתעמק בגנאלוגיה המשפחתית שלי ולסייע לאנשים  ולמשפחות אחרות לחקור ולדעת יותר על עברם. החיים במשפחתי בצל הסודות וחוסר הידיעה וההבנה מה עבר על הורי הקשה עלי.

הסודות במשפחה יצרו רצון אישי לחקור ולהבין מה אירע להורי במלחמת העולם השנייה ולאחריה. לאחר שהורי נפטרו, פתחתי במסע חקירה על עברם. הצלחתי להשיג מידע ולהשלים חלקית את המידע על עברו של אבי. לאחר מותו היה מידע זה משמעותי עבורי כדי לפצח את דמותו ואת חייו. ציער אותי מאוד שלא התוודעתי לסיפור חייו בחייו ושלא יכולתי לשוחח עמו על כך.

המחקר הגנאלוגי כתיקון

התיקון היה לחקור את העבר ולספר לארבעת ילדיי ולאנשים במסגרת זיכרון בסלון ובמסגרות שונות על קורות הורינו בזמן המלחמה ולאחריה. החוסר של מה "שההורים לא סיפרו" מניע אותי להמשיך ולספר ולנסות לעזור לאחרים לדעת יותר. 

כדי שאחרים, שגם הוריהם לא סיפרו את קורותיהם, לא יחוו את החוסר שאני מצוי בו, אני מנסה לעזור ולחקור את החסר.לפצות על החוסר של הסיפורים של ההורים שלי, הסודות ששמרו לעצמם.

ההורים שלי לא סיפרו. לא סיפרו על עברם. שמרו את הסודות לעצמם. המחסור בסיפורים, המחסור בידע הוא הכוח המניע אותי להמשיך לחקור, להמשיך לספר ולנסות לעזור לאחרים לדעת יותר. כדי שלא יחוו את המחסור שאני מצוי בו… 

דילוג לתוכן