Oren Genealogy Services

קהל היעד למחקר שורשים / מחקר גנאלוגי

"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון)

אנשים פרטיים המתעניינים לגבי משפחתם

הגנאלוגיה מיועדת לאנשים המתעניינים ומבקשים לדעת פרטים על בני משפחתם מסיבות שונות.

תלמידי בית ספר חטיבת ביניים בפרויקט "שורשים"

עבודת שורשים היא עבודת חקר המבוצעת על ידי תלמידי שכבה ז' במסגרת בתי הספר.

עורכי דין

עורכי דין הנדרשים במסגרת עבודתם לקבל מידע אודות אנשים וקשרי משפחה כדי להוכיח זכאות לירושה או תביעות אחרות.

מוסדות חינוך ומוסדות אחרים

ארגונים ועסקים, מוסדות חינוך ואחרים המבקשים להסביר את נושא הגנאלוגיה, חקר השורשים, היסטוריה ושואה. משמעותם לעובדים ולבני משפחה, חברים ותלמידים.

GROSS Pnina Soniya
GROSS Pnina Soniya, Bratislava
דילוג לתוכן