Oren Genealogy Services

איתור ופענוח מצבות במחקר הגנאלוגי

כיצד נמצא מצבות במסגרת המחקר הגנאלוגי? 

עבור המחקר הגנאלוגי יש לבצע חיפוש מצבות לפי מיקום החיפוש ועל פי שמות הנפטרים. בנוסף אפשר לאתר מצבות אחרות לפי מקום מגורים או מקום הקבורה. נשתמש באפשרויות חיפוש שונות במנועי חיפוש ייעודיים לאיתור מצבות ובמנועי חיפוש ייעודיים למחקר גנאלוגי. 

פענוח כתובות על מצבות במסגרת המחקר הגנאלוגי

במסגרת המחקר המשפחתי נבצע פענוח כתובות הכוללות ראשי תיבות, תאריכים וסימנים. את הכתוב על המצבות יש לפענח שכן הכיתוב מרבה בשימוש בראשי תיבות. אלה עשויים לתת משמעות נוספת לפרטים על הנפטר: קשריו המשפחתיים האחרים, נסיבות חייו, ייחוסו המשפחתי ועוד. בנוסף יש צורך בתרגום תאריכים מתאריך עברי ללועזי ולהיפך. 

GROSS Tombs, Iznete Cemetery
GROSS Tombs, Iznete Cemetery

תרגום מצבות במהלך המחקר הגנאלוגי

תרגום כתובות בשפות עברית, אנגלית, הונגרית. כתובות על מצבות נרשמו במספר שפות לפי המיקום והדת. יש צורך לעיתים בתרגום המלל על המצבה שנרשם בשפה זרה או לעיתים בשתי שפות. ייתכנו הבדלים במשמעות המלל והשמות בין השפות, ייתכנו פירושים שונים בהתאם לסוג המצבה ואורח חיי הנפטר.

דילוג לתוכן