Oren Genealogy Services

שירותי גנאלוגיה

האם אתם יודעים מי היו הורי הוריכם והוריהם?

היכן נולדו, איפה גרו, במה עסקו?

האם תרצו לדעת גם מי היו חבריהם? במה שיחקו?
מה היה ההווי המשפחתי, הקהילתי והחברתי שלהם?

כיצד למדו בבית הספר?

אילו מורים, מקצועות וחברים בבית הספר היו האהובים עליהם ביותר? מה עשו בשעות הפנאי?
האם עזרו להוריהם או לאחרים בעבודות שונות?
מה עשו בחופשות מבית הספר? האם נסעו לחופשות קיץ?
איך התמודדו עם החורף האירופי הקר?
כיצד חגגו את החגים הלאומיים והדתיים?
אילו מסורות ומנהגים אימצו במשפחתם? כיצד התייחסו זו לזו קהילות שונות וכיצד התנהלו היהודים בקהילה בינם לבין עצמם?

192? FULOP Family
FULOP Family Budapest

האם אתם רוצים לדעת עוד על בני המשפחה המורחבת וקורות חייהם? היכן הם גרים?

מענה על השאלות הללו מצריך עבודת מחקר עצומה, ובאמצעות מחקר גנאולוגי אישי (מחקר שורשים) על חייהם של אחרים אפשר לגלות זאת עבורכם. המחקר הגנאלוגי מתמקד בגילוי הביוגרפיה האישית של אנשים בודדים, אך הוא כולל גם תחומי חקר אחרים כמו גאוגרפיה, היסטוריה, סוציולוגיה, דת וחוק.

השירות ניתן לתושבי אירופה, ישראל וארצות הברית, ובפרט על המדינות הדוברות הונגרית בשטחי אוסטרו-הונגריה והונגריה
לאורך המאות ה-19 וה-20 (בעיקר הונגריה, סלובקיה, צ'כיה ורומניה), וכן באזור ארץ ישראל לפני הקמת המדינה ולאחריה.
עוד אפשר לחפש מידע גם על ענפי משפחה בארצות הברית.

ניתן להגיע ולחקור 5–6 דורות לאחור עד אבות המשפחה שנולדו בשנים 1800–1850. 

דילוג לתוכן