Oren Genealogy Services

מהו קהל היעד של המחקר הגנאלוגי?

אנשים פרטיים המתעניינים לגבי משפחתם

הגנאלוגיה מיועדת לאנשים המתעניינים ומבקשים לדעת פרטים על בני משפחתם מסיבות שונות. סקרנות פשוטה של הרצון לדעת מה חוו שארי בשרם, מה הביא אותם לפעול כפי שעשו במשך חייהם, מה היה הבסיס להחלטות שונות שקבלו במהלך חייהם ומה הייתה האווירה המשפחתית, הכללית והמדינית באותו מקום ובאותו זמן. מדוע בחרו במקצוע שרכשו, כיצד הגיעו למקום שבו גרו ועוד הרבה. 

מיפוי קשרי משפחה ועץ משפחה במסגרת מחקר שורשים

אנשים פרטיים המבקשים למפות את קשרי המשפחה שלהם, לגלות פרטים על חייהם של קרוביהם. היכן גרו ומתי, במה עסקו, עם מי התחתנו, פרטים על שירותם הצבאי, מתי נפטרו, היכן הם קבורים ומה היו סיבות המוות.

FULOP Vera
FULOP - Kids in the park, Budapest

אנשים פרטיים המבקשים לאתר שורשים ולעדכן את עץ המשפחה שבנו במהלך מחקר משפחתי

אנשים פרטיים המבקשים להוסיף ולקשר ענפי משפחה נוספים ומשפחות מכל העולם, כדי ליצור משפחה גדולה יותר ולשתף מידע בין אנשים שונים. בני משפחה הקשורים בקשרי משפחה או אחרים כדי לגלות קשרים חדשים ולא ידועים בעולם הגדול.

אנשים פרטיים המעוניינים לבנות עץ משפחה

בניית עץ משפחה המכיל את ענפי המשפחה המצומצמת או מורחבת לשם תיעוד או הנצחה. שיתוף המידע שלהם עם בני משפחה אחרים וגילוי חלקי משפחה שטרם נתגלו.

אנשים פרטיים המעוניינים להכין פלטפורמה לשימור זיכרונות

זכרונות ניתן לשמר היום במגוון דרכים, כגון: ספר זיכרון, עץ משפחה משותף, אתר אינטרנט. גם עץ משפחתי יכול הכיל נתונים נוספים כמו תמונות, מסמכים ופרטים שנרשמו כדי שלא יישארו רק בזיכרונם של אנשים בלבד. שימור מטרתו להעביר את זיכרון האנשים למורשת ולתיעוד.  

המעוניינים להכין מתנה

מתנה או מזכרת להורים, לנכדים או למורשת לדורות הבאים. מתנה כזו יכולה להיות בצורות שונות בהתאם לדרישות המבקש החל מעץ משפחה משותף, תיעוד וידאו של אירועים וזכרונות ועד ספר משפחתי מהודר המכיל סיפור משפחתי ומכיל תמונות ומסמכים משפחתיים שנאספו המסגרת המחקר הגנאלוגי.

דילוג לתוכן