Oren Genealogy Services

מהו קהל היעד של המחקר הגנאלוגי?

מוסדות חינוך ואחרים

נושא המחקר הגנאלוגי וחקר שורשי המשפחה הינו נושא מתפתח, נלמד ומוצג בארגונים שונים. השירות כולל הרצאות חוויתיות הנשזרות בסיפורים אמיתיים של מחקר גנאלוגי ותוצאותיו. הרצאות אלה ניתן להעביר למוסדות המבקשים להסביר את נושא הגנאלוגיה, חקר השורשים, היסטוריה ושואה ומשמעותם לעובדים ולבני משפחה, חברים ותלמידים:

  • ארגונים ועסקים
  • מוסדות חינוך ואחרים
  • צבא, מכינות קדם צבאיות, שנת שירות
  • תנועות נוער
  • משלחות הכנה ליציאה לפולין
  • ערבי חברה, ערב זיכרון משפחתי
Budapest School
Budapest School
דילוג לתוכן