Oren Genealogy Services

מבט גנאלוגי – חלק שני: מאגרי נתונים נוספים

מאמר חלק שני

בחלק הראשון של מאמר זה סקרנו רישומים אזרחיים: רישומי לידה, נישואין ופטירה.

סיימנו את החלק הראשון של המאמר במילים: רישומים אלה מהווים את הבסיס למחקר הגנאלוגי. בנוסף לרישומים האזרחיים ניהלה כל מדינה מאגרי נתונים שונים על נתיניה בדרכים נוספות.

רישומי מפקד.

מדינות שונות ערכו (ועודן עורכות) מפקדים שונים למטרות שונות. רישומים אלה כוללים (בין היתר): מפקדי אוכלוסין כללי, מפקדי אוכלוסין יהודי, מפקד קרקעות ורכוש ועוד.

KOHN Joel Birth
Birth Registry

תיעוד שינוי שמות.

החל מחובת קביעת שם לאדם ניתנה האפשרות החוקית ובוצעו רישומים לגבי שינוי שמות. לכל מדינה נקבעו חוקים שונים בדבר הזכות והאפשרות של יחיד לשנות את שם משפחתו ו/או את שמו הפרטי. למשל, במשפחתי ובכלל בהונגריה היו שינויי שם משפחה נפוצים למדי. אנשים שינו את שם המשפחה או שמם הפרטי כדי שהשם החדש יהיה בעל  "צליל" פחות יהודי, יותר הונגרי. כך אברהם הפך לאדולף, וייס ל-וורגה, פרידמן ל-פודור.

רישום בדבר שינוי או תוספת שם נעשה ברשומות של המדינה ופורסם בדרכים שונות. שינויי שם נרשמו כהערה ברישומים האזרחיים שהוזכרו בחלקו הראשון של מאמר זה. דרך אחרת הייתה פרסום ברשומות ציבוריות של המדינה או בספרים המתעדים פעולות אלה.

FULOP Wed
FULOP Jeno and VARGA Erzsebet Wed

תעודות לימודים.

בהונגריה, ובארצות נוספות, היה נהוג שכל בית ספר יוציא חוברת מודפסת על תלמידיו והישגיהם. בכל שנה הודפסו נתוני התלמידים: שמם, הכיתה והישגיהם בכל מקצוע וזאת החל מהכיתה הראשונה. בהמשך נתנו מוסדות לימוד וחינוך שונים תעודות על סיום לימודים, כמו, תעודות מקצוע ותעודות אקדמיות. הייתרון בספרי ההישגים של בתי הספר הוא שהם מסודרים לפי מיקום ונותנים גם מידע נוסף,
על המורים וחבריו לכיתה של אותו אדם.
תיעוד זה הינו יותר כללי ופחות אישי.

Death Record
Death Record

המשך…

צביקה אורן גנאולוג מומחה בהכנת עץ משפחה

במשך השנים רכשתי ידע וניסיון בתחומים שונים של המחקר הגנאלוגי: חיפוש רשומות, פענוח מסמכים ומצבות, עריכת ראיונות אישיים, גילוי מגילות יוחסין, יצירת קשר עם קרובים ואנשים בעלי ידע רלוונטי, איסוף הממצאים וארגונם, העברת מסמכים ותמונות למדיה דיגיטלית (לרבות הכנת עותקי גיבוי), וכן הפקת ספר משפחה (עברית או אנגלית) על בסיס החומר שנאסף.

במסגרת המחקרים הגנאלוגיים ובניית עצי משפחה אני אוסף נתונים ומחפש עוד נתונים ומידע במקורות מידע דיגיטליים: מאגרי המידע של “יד ושם”, מנועי חיפוש, איתור מצבות, ארכיונים שונים, רשומות הגירה, מסמכים בדבר שינויי שם ועוד. אני מקיים שיחות וראיונות עם אנשים לצורך המחקר הגנאלוגי. בסיום איסוף הנתונים אני מעבד מידע הקשור למחקר השורשים הרלוונטי . והכול – כדי לגלות את מגילות היוחסין וכדי לאסוף את המסמכים והתמונות, לתיעוד שמירה ובניית עץ המשפחה.

מוזמנים לצור איתי קשר צביקה אורן – גנאולוג מומחה 0525696309

דילוג לתוכן